Tag: Tin Box

+ KYRIAZI FRERES Egyptian Cigarette Tin c1890 LADY & LION. (box for 100 Egyptian Cigarettes IMPERATOR MINCE) Rare vintage antique Egyptian Cigarette Tin Box by KYRIAZI FRERES manufactured at 1890.

Antique Egyptian Cigarette Tin. KYRIAZI FRERES LADY & LION c1890

Rare vintage antique Egyptian Cigarette Tin Box by KYRIAZI FRERES manufactured in 1890.