Tag: Dimitris Katris

+ Dimitris Katris Interview

Dimitris Katris Interview

Dimitris Katris talks about Social Media, Fashion and Atelier Tsourani Wedding Dresses